English

Oedfaon yng Nghapel Gwynfil


Cynhelir oedfaon Cymraeg ar y Sul, naill ai am 2 neu 4 o’r gloch. Yn achlysurol, bydd cwrdd unedig yn cael ei gynnal gydag aelodau capel Bethania neu gapel Pen-uwch. Croeso cynnes i bawb.

Gallwch lawrlwytho taflen gyda dyddiadau ac amserau yr oedfaon dros y misoedd nesaf]

Administration